Общи условия за ползване на сайта
Този сайт www.opticoelectron-shop.com е собственост на Оптикоелектрон Груп АД.
За по-голяма краткост по-долу, http://opticoelectron-shop.com ще се нарича САЙТА, Оптикоелектрон Груп АД ще се нарича ДРУЖЕСТВОТО, а хората, които посещават и се възползват от функционалността на САЙТА ще се наричат ПОТРЕБИТЕЛИ.

ДРУЖЕСТВОТО има право да прави промени по настоящите условия за ползване, без да счита за необходимо да уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на САЙТА. Тяхно задължение е да следят, дали настоящите общи условия са променяни или не.

ДРУЖЕСТВОТО не носи никаква отговорност за нанесени вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ, породени или свързани с използването на САЙТА.

Съдържанието в САЙТА, било то текстово или мултимедийно е предмет на авторско право и е собственост на САЙТА, респективно на ДРУЖЕСТВОТО. Използването на съдържанието от САЙТА от ПОТРЕБИТЕЛИ е разрешено в случай в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е цитирал коректно източника на информация т.е. САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛ не може да възпроизвежда, предава или модифицира съдържанието в САЙТА без изричното съгласие на ДРУЖЕСТВОТО.

За да получите това разрешение, моля пишете на admin@opticoelectron-shop.com

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да върне поръчаните продукти в срок от 7 работни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил поръчката и в случай, че не е нарушена целостта на опаковката и продуктите са запазени във вида, в който са получени.

При отказ и връщане на продукт, същият трябва да бъде придружен с касов бон и данъчна фактура, ако има издадени такива.
Транспортните разходи по връщането на отказан продукт са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Заплатената сума за отказана поръчка ще бъде възстановена на ПОТРЕБИТЕЛЯ до 30 дни, считано от датата на връщане на продукта.

Ако полученият продукт не отговаря на характеристиките на поръчаният от e-store, ДРУЖЕСТВОТО има право да замени поръчаният продукт в рамките на 30 дни, като транспортните разходи са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.